AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Şubat 13, 2021 0 Yazar: hanifinas

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Şurası Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Şurası Karar Tarihi
12/02/2021
Karar Sayısı
8
Sermaye Piyasası Şurası’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Yeterince Sorumluluk Beyanı

                                                                         FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE AİT İDARE HEYETİ’NİN 12 ŞUBAT 2021 TARİH VE 2021/8 SAYILI KARARI
VE
 SERMAYE PİYASASI ŞURASI’NIN
II-14.1. SAYILI “SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ”NİN 9. UNSURU MUCİBİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 
 Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap devrine ilişkin bağımsız kontrolden geçmiş  Denetim Komitesi ve İdare Konseyi tarafından 12.02.2021 tarihinde onaylanmış Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bireysel ve konsolide finansal durum tablosu, kişisel ve konsolide kapsamlı gelir tablosu, kişisel ve konsolide nakit akış tablosu ve kişisel ve konsolide özkaynak değişim tablosu ile kelam konusu periyoda ilişkin idare konseyi faaliyet raporunun,    ?    Tarafımdan incelendiğini,
 
?    Vazife ve sorumluluk alanımda sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun kıymetli mevzularda gerçeğe karşıt bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih prestijiyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini,
 
?       Sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin etkinleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte kümenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu değerli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 
beyan ederim.
 
Hürmetlerimle,
AZİZ AHMET KACAR                                               AHMET ERTÜRK                                       BAHATTİN YÜCEL                                         SERTAÇ F. KARAAĞAOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                             
Bağımsız İdare Konseyi Üyesi
Bağımsız İdare Heyeti Üyesi
 
Genel Müdür
    
Kontrolden Sorumlu Komite Başkanı                    
Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi
Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909493

BIST

Kaynak: Bloomberg HT