AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Şubat 4, 2021 0 Yazar: hanifinas

AKSİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Şurası Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Şurası Karar Tarihi
01/02/2021
Karar Sayısı
13
Sermaye Piyasası Konseyi’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Mucibince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE AİT İDARE KONSEYİ’NİN
KARAR TARİHİ:01.02.2021
KARAR SAYISI:13
SERMAYE PİYASASI ŞURASI’NIN
SERİ:2, NO:14.1 SAYILI BİLDİRİMİN ÜÇÜNCÜ KISMININ 9. UNSURU YETERİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait bağımsız kontrolden geçmiş 01.01.2020 – 31.12.2020 devri Finansal Tabloları  tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki vazife ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloları ve Dipnotların değerli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermemektedir.Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Hürmetlerimizle,
AKSİGORTA A.Ş

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906833

BIST

Kaynak: Bloomberg HT