ARÇELİK A.Ş.( Bağımsız Kontrol Kuruluşunun Belirlenmesi

Şubat 13, 2021 0 Yazar: hanifinas

ARÇELİK A.Ş.( Bağımsız Kontrol Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Kontrol Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Kontrol Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Periyodu İçin Seçildiği
01.01.2021 – 31.12.2021
Seçildiği Genel Şura Toplantısı Tarihi

Tescil Tarihi

Tescile Ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

Açıklamalar

İdare Konseyimizin 12.02.2021 tarihli Kararı ile, Kontrolden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen asıllara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap devrindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki öbür faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No.48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı “PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909502

BIST

Kaynak: Bloomberg HT