ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

Şubat 4, 2021 0 Yazar: hanifinas

ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
18.000.000 -19.041 5.734.827 22.397.926 46.113.712 46.113.712
Transferler
22.397.926 -22.397.926 0 0
Devir Karı (Zararı)
26.407.760 26.407.760 26.407.760
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
27.539 12.694
Periyot Sonu Bakiyeler
18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011
Cari Periyot 01.01.2020 – 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011
Transferler
1.340.006 25.067.754 26.407.760 0
Periyot Karı (Zararı)
65.669.260 65.669.260 65.669.260
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
16.034 16.034 16.034
Kar Hisseleri
-1.550.000 -1.550.000 -1.550.000
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.875.000 30.961.672 36.836.672 36.836.672
Devir Sonu Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 24.532 1.340.006 51.650.507 65.669.260 173.520.977 173.520.977

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2020 – 31.12.2020 Evvelki Periyot 01.01.2019 – 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.193.870 13.949.499
Devir Karı (Zararı)
65.669.260 26.407.760
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
65.669.260 26.407.760
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.796.277 7.079.440
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
10,11 7.551.663 4.384.767
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
93.251 0
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 93.251 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
162.182 234.147
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 162.182 234.147
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
648.064 2.512.313
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -910.762 -39.676
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
20 753.728 1.760.249
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Sarfiyatı
805.098 846.435
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -54.695
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
22 341.117 -51.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.114.680 -19.502.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.787.485 -15.780.206
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.787.485 -15.780.206
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.389.343
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 4.389.343
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.291.226 402.872
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.333.782 -8.413.488
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
303.257 53.422
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.262 -11.269
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
80.262 -11.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-753.270 -143.639
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
-760.158 -107.160
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.888 -36.479
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.350.857 13.984.235
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-144.133 -30.604
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.854 -4.132
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.207.404 -12.282.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.695 119.771
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 1.695 119.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.209.099 -12.402.422
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -5.180.327 -203.132
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -59.028.772 -12.199.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.550.940 -67.497
Hisse ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.356.250 0
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.356.250
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
623.172 1.653.076
Kredilerden Nakit Girişleri
623.172 1.653.076
Ödenen Temettüler
-1.550.000
Ödenen Faiz
-1.269.666 -1.760.249
Alınan Faiz
910.762 39.676
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.519.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.537.406 1.599.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.537.406 1.599.351
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.744.656 145.305
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.282.062 1.744.656

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 31.12.2020 Evvelki Devir 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.282.062 1.744.656
Ticari Alacaklar
62.550.745 40.856.507
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
21 0 3.292.634
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.550.745 37.563.873
Öteki Alacaklar
0 2.000
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
6 0 2.000
Stoklar
7 3.572.036 280.810
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 140.403 0
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.821 0
Öteki Dönen Varlıklar
15 700.562 102.719
ORTA TOPLAM
94.258.629 42.986.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.258.629 42.986.692
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
9 26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
10 6.192.120 2.450.147
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 135.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 93.705.845 40.792.080
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.924.165 43.403.507
TOPLAM VARLIKLAR
194.182.794 86.390.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.674.158 7.436.505
Ticari Borçlar
9.562.520 3.172.394
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
21 0 84.851
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.562.520 3.087.543
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 591.540 288.283
Öbür Borçlar
115.021 34.759
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
6 115.021 34.759
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 1.020
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
22 33.468 3.182
Kısa Vadeli Karşılıklar
294.588 199.684
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
14 294.588 199.684
ORTA TOPLAM
15.271.295 11.135.827
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.271.295 11.135.827
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 4.624.358 2.141.103
Uzun Vadeli Karşılıklar
186.346 152.478
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
14 186.346 152.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 579.818 411.780
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.390.522 2.705.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.661.817 13.841.188
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
173.520.977 72.549.011
Ödenmiş Sermaye
16 23.875.000 18.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
30.961.672 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.532 8.498
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
24.532 8.498
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
24.532 8.498
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.340.006 0
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
51.650.507 28.132.753
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
65.669.260 26.407.760
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.520.977 72.549.011
TOPLAM KAYNAKLAR
194.182.794 86.390.199

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2020 – 31.12.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.12.2019
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
17 125.197.824 56.757.771
Satışların Maliyeti
17 -37.241.556 -23.134.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.956.268 33.622.979
BRÜT KAR (ZARAR)
87.956.268 33.622.979
Genel İdare Masrafları
18 -5.026.905 -2.861.879
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
18 -16.219.008 -1.769.487
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
19 3.191.798 2.949.286
Temel Faaliyetlerden Başka Sarfiyatlar
19 -2.939.278 -3.864.353
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
66.962.875 28.076.546
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 39.676
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.962.875 28.116.222
Finansman Gelirleri
20 1.046.439 0
Finansman Sarfiyatları
20 -1.998.937 -1.760.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.010.377 26.355.973
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-341.117 51.787
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
22 -177.601 -33.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -163.516 85.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
65.669.260 26.407.760
PERİYOT KARI (ZARARI)
65.669.260 26.407.760
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
65.669.260 26.407.760
Hisse Başına Kar

Hisse Başına Kar

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 23 2,89000000 1,47000000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
16.034 27.539
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
20.556 35.306
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-4.522 -7.767
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0 0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.034 27.539
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.685.294 26.435.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
65.685.294 26.435.299

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907335

BIST

Kaynak: Bloomberg HT