ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

Şubat 4, 2021 0 Yazar: hanifinas

ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
9
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Şura

Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun kontağı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859127
Genel konsey toşlemlerle ilgili KAP duyurularının temasları
Kurumsal İdare Bildirisi 10. unsuru kapsamında gerçekleştirdiği yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili kap duyurusu bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın ismi
www.ardbilisim.com.tr- Yatırımcı İlişkileri/Şirket Siyasetleri
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun kontağı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866072
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen unsur numarası
Menfaat sahiplerinin genel heyete iştiraki Şirket Temel Kontratımızın 10. hususunda düzenlenmiştir.
Genel heyete katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel konseye katılan menfaat sahipleriyle ilgili bilgi toplantı tutanağında ve hazirun listesinde bulunmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866072
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
İmtiyazlı Hisse Ölçüsü: 3.000.000 TL- İmtiyazlı Hisselerin Oy Haklarına Ait Açıklama: A kümesi imtiyazlı hisse sahiplerine her bir hisse 5 oy hakkına sahiptir.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 60,73
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat unsurunun numarasını belirizde unsur bulunmamaktadır.
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
www.ardbilisim.com.tr- Yatırımcı İlişkileri/Şirket Siyasetleri
İdare heyetinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım biçimini belirten genel heyet gündem hususuna ait tutanak metni
İdare heyeti, genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir. Kar dağıtım kararı alınmıştır.
İdare heyetinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun teması
İdare konseyi, genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir. Kar dağıtım kararı alınmıştır.
Bildirim İçeriği

Genel Şura Toplantıları

Genel Konsey Toplantıları
Genel Heyet Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel konseye iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir formda genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının bağlı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare konseyine bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel şura bildiriminin bağeya kısmın adı)
Faaliyet Raporu/ 11. Sayfa
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu/ 10. Sayfa
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu/ 11. Sayfa
4.6. İdare Konseyi Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans amaçlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirketimiz tarafından kamuoyuna açıklanan operasyonel ve finansal performans gayeleri bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının ismi
www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Siyasetleri
Faaliyet raporunun, idare heyeti üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öteki tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
İdare Organı Üyeleri ile Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar/ 15. Sayfa
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-II

İdare Heyeti Komiteleri-II
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 10 10
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 66 % 33 2 2
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 66 % 33 2 2

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Heyetinin Faaliyet Temelleri

En son idare heyeti performans değerlendirmesinin tarihi
Şirketimiz idare konseyi performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
İdare konseyi performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare konseyi üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare heyeti üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Arda ÖDEMİŞ ( İdare Şurası Lideri / Genel Müdür ), Doğan ÖDEMİŞ ( İdare Heyeti Lider Yardımcısı ), Gürkan ALIM ( İdare Konseyi Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı ), Sabri Davet ÇAKIR ( İdare Heyeti Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı ), Aytekin DOĞAN ( Bağımsız İdare Konseyi Üyesi), Nükhet DOĞAN ( Bağımsız İdare Konseyi Üyesi) – İdare Heyeti Lideri Arda ÖDEMİŞ münferit imza yetkisiyle, İdare Heyeti Lider Yardımcısı Doğan ÖDEMİŞ, İdare Şurası Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Gürkan ALIM, İdare Heyeti Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Sabri Davet ÇAKIR şirketimizi hudutlu yetkiyle temsil etmektedir.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol şurasına yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Şirketimiz bünyesinde iç denetim ünitesi bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait kıymetlendirme kısmı bulunmamaktadır.
İdare heyeti liderinin ismi
ARD Küme Holding A.Ş. ismine temsilen Arda ÖDEMİŞ
İcra lideri / genel müdürün ismi
Arda ÖDEMİŞ
İdare konseyi lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun kontağı
İdare şurası lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait KAP duyurusu bulunmamaktadır.
İdare konseyi üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun kontağı
İdare Şurası Üyelerinin sorumluluklarına ait sigorta yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde bayan idare şurası üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın ismi
Şirketimizin bayan idare heyeti üyelerinin oranını artırmaya yönelik siyaseti ile ilgili çalışması devam etmektedir.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Sayı: 1, Oran:% 16
Bildirim İçeriği

İdare Konseyinin Yapısı

İdare Konseyinin Yapısı
İdare Konseyi Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Heyetine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İlişkisi Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
ARD KÜME HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İsmine ARDA ÖDEMİŞ İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
DOĞAN ÖDEMİŞ İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
GÜRKAN ALIM İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
SABRİ DAVET ÇAKIR İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
AYTEKİN DOĞAN İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/10/2019 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
NÜKHET DOĞAN İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/10/2019 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Siyaseti

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Şirketimizin Tazminat siyaseti bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
0
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Bulunmamaktadır.
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
Bulunmamaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın ismi
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
İnsan Kaynakları Departmanı
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Siyaseti

Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare şurasının rolü
Kilit yönetici durumları için halefiyat planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
www.ardbilisim.com.tr – İletişim/ İK Siyaseti
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makûs muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Bulunmamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Şirketimizin yazılı etik kurallar siyaseti ile ilgili çalışması devam etmektedir.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularında alınan tedbirler
Şirketimizin kurumsal toplumsal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularındaki yasal mevzuata ahenk konusunda azami ihtimam gösterilmektedir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla gayret için alınan tedbirler
Her türlü yolsuzlukla çaba konusunda Şirket idaremizce gerekli vakitlerde gerekli tedbirler alınmaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların isimleri
www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Siyasetleri
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı kısım
www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Temel Bilgiler-Genel Bilgiler
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı lisanlar
Türkçe / İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım isimleri

a) İdare heyeti üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu : 12. Sayfa
b) İdare Şurası bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu: 10. Sayfa
c) İdare heyetinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu : 11. Sayfa
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu : 48. Sayfa
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu : 48. Sayfa
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu: 49. Sayfa
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Sermayeye direkt iştirak oranının % 5’i aştığı karşılıklı iştirakleri bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Bulunmamaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Şurası Toplantılarının Hali

Raporlama devrinde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan idare konseyi toplantılarının sayısı
26
İdare şurası toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare şurası çalışma asılları uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Toplantıdan 7 gün öncesinde sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde idare şurası toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın ismi
www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Temel Kontrat
Üyelerin şirket dışında öbür misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst hudut
Şirketimizin İdare Şurası üyelerinin şirket dışında öbür vazifeler almasını sonlandıran bir siyaseti bulunmamaktadır.
4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare şurası komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın ismi
Faaliyet Raporu: 9. Sayfa
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun irtibatı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866091
Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-I

İdare Heyeti Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Şurası Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Nükhet Doğan Evet (Yes) İdare heyeti üyesi değil (Not board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Aytekin Doğan Hayır (No) İdare konseyi üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Nükhet Doğan Evet (Yes) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Doğan Ödemiş Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Sabri Davet Çakır Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Nükhet Doğan Evet (Yes) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Gürkan Alım Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Damla Mermeroğlu Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907338

BIST

Kaynak: Bloomberg HT