ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Şubat 4, 2021 0 Yazar: hanifinas

ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Heyeti Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Heyeti Karar Tarihi
03/02/2021
Karar Sayısı
2021/01
Sermaye Piyasası Konseyi’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Mucibince Sorumluluk Beyanı

         Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin İkinci Kısmının 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
 a) 01.01.2020 ? 31.12.2020 devrine ait finansal tablo ve faaliyet raporu ile Sermaye Piyasası Şurasının 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal İdare Bilgi Formunun tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirketimizdeki misyon ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo, faaliyet raporu ile Kurumsal Yönetim Ahenk Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu önemli konularda gerçeğe ters bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini,
 c) Şirketimizdeki vazife ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907334

BIST

Kaynak: Bloomberg HT