AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

Şubat 9, 2021 0 Yazar: hanifinas

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı kar hissesi dağıtım süreçlerine ait bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 08.02.2021
Nakit Kar Hissesi Ödeme Biçimi 2 Taksit
Para Ünitesi TRY
Hisse Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Fiyatın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Hissesi Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

Nakit Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(TL) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Pahalı Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(TL) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(%)
AVISA, TRECUHE00018 1. Taksit 0,4444444 44,44444 15 0,3777777 37,77777
AVISA, TRECUHE00018 2. Taksit 0,4444444 44,44444 15 0,3777777 37,77777
AVISA, TRECUHE00018 TOPLAM 0,8888888 88,88888 15 0,7555554 75,55554

Kar Hissesi Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (1)
Katılaşan Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021
2. Taksit 28.09.2021 30.09.2021 29.09.2021

(1) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Hisseleri Borsa?da süreç gören hisse sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada süreç gören tipteki hisselerin hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
AVISA, TRECUHE00018 0 0

KAR HİSSESİ DAĞITIM TABLOSU
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Periyodu Kâr Hissesi Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 180.000.000
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 80.039.901
Temel kontrat uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise kelam konusu imtiyaza ait bilgi yoktur

* SPK’ya Nazaran Yasal Kayıtlara (YK) Nazaran
3. Periyot Kârı 378.909.650 378.909.650
4. Vergiler ( – ) 88.054.870 88.054.870
5. Net Periyot Kârı 290.854.780 290.854.780
6. Geçmiş Yıllar Ziyanları ( – ) 0 0
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Periyot Karı 290.854.780 290.854.780
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-) 0 0
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Periyot Karı/Zararı 290.854.780 290.854.780
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 12.086.551 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Devir Karı 302.941.331 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Hissesi 9.000.000 0
* Nakit 9.000.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
13. Dağıtılan Öbür Kâr Hissesi 0 0
* Çalışanlara 0 0
* İdare Şurası Üyelerine 0 0
* Hisse Sahibi Dışındaki Bireylere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Hissesi 151.000.000 0
16. Genel Yasal Yedek Akçe 15.100.000 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. İnanılmaz Yedek 115.754.780 115.754.780
20. Dağıtılması Öngörülen Başka Kaynaklar 0 0

Kar Hissesi Oranları Tablosu
Hisse Kümesi TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ / NET DAĞITILABİLİR PERİYOT KARI (%) 1 TL NOMİNAL KIYMETLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL KIYMETLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – ORANI(%) – NET
– – – 136.000.000 0 46,75 0,75 75,55
TOPLAM 136.000.000 0 46,75 0,75 75,55

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908495

BIST

Kaynak: Bloomberg HT