AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Şubat 9, 2021 0 Yazar: hanifinas

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Heyeti Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
08/02/2021
Karar Sayısı
2021-8
Sermaye Piyasası Konseyi’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Yeterince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                                          SERMAYE PİYASASI HEYETİ’NİN
  
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                            II-14. 1 SAYILI BİLDİRİMİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
   
Şirketimize ilişkin 1 Ocak 2020 -31 Aralık 2020  dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve  Dipnotları tarafımızdan incelenmiştir.
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Şirketimizdeki vazife ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tabloları ve  Dipnotları değerli mevzularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih prestijiyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Bu kapsamda, yürürlükteki Bildiri uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Finansal Tabloların, Şirketimizin etkinleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
Hürmetlerimizle,
  
 
 
 
 
 
 
 
  
İstanbul, 8 Şubat 2021                               
  
  
 
  
Antony Feliks Reczek                                      Mustafa Fırat Kuruca                                           Erkan Şahinler           
Bağımsız İdare Şurası Üyesi  
 
         
 
 
   
 Yönetim Konseyi Üyesi    
       
 
                       
 
  Finans            
Kontrol Komitesi Başkanı      
     
         
   
 
  Genel Müdür            
           
 
                 
     
 
  Genel Müdür Yardımcısı
  
 
  
Lütfiye Yeşim Uçtum
Bağımsız İdare Heyeti Üyesi
Kontrol Komitesi Üyesi

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908493

BIST

Kaynak: Bloomberg HT