Besin zincirlerinde sigara-elektronik satışına kısıtlama planlanıyor

Besin zincirlerinde sigara-elektronik satışına kısıtlama planlanıyor

Şubat 11, 2021 0 Yazar: hanifinas

Habertürk’ün haberine nazaran, Ticaret Bakanlığı, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak hedefiyle yasa taslağı hazırlayarak bölümün görüşüne açtı. Taslak, kesimden gelen görüşler doğrultusunda son biçimini alarak TBMM’ye sunulacak. Yasa taslağında bakkallar ile üretici ve tedarikçilerin mağduriyetini gidermeyi amaçlayan değerli düzenlemelere yer verilirken, para cezalarının da artırılması öngörülüyor. Hazırlanan yönetmelik taslağı ile de bakkallar ve zincir marketler ortasına ara getirilmesi amaçlanıyor.

Küçük zincir marketlerde sigara ve elektronik eşya satış yasağı

Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar ile satış alanı 1500 metrekareden büyük zincir mağazaların satışları hariç olmak üzere, besin perakende kesiminde faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Mevcut mağazalara, durumlarını buna uygun hale getirmeleri için 12 ay müddet tanınacak.

Zincir marketlere pazar günü kısıtlaması

Besin perakende kesiminde faaliyet gösteren zincir mağazalar pazar günleri saat 11.00’den evvel açılamayacak.

Mikro ticari işletme sahipleri, esnaf ve sanatkârlar, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri, meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile belediyeler tedarik ve dağıtım hedefli kooperatiflere ortak olabilecek.

Üreticinin parası otuz gün içinde ödenecek

Zerzevat ve meyveler ile üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen süratli tüketim mallarına ait ödemeler, malın tesliminden itibaren otuz günü aşamayacak. Bakanlık, üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen süratli tüketim mallarını belirlemeye yetkili olacak. Kelam konusu eserlere ait siparişler, eserin teslim tarihinden evvelki otuz gün içinde perakende işletme tarafından üretici aleyhine yahut tedarikçi tarafından üretici aleyhine değiştirilemeyecek.

Promosyon indirimi üreticiden talep edilemeyecek

Promosyonlu satış kampanyasının modülü olarak satılan tarım ve besin eserlerindeki indirim maliyeti üretici yahut tedarikçiden talep edilemeyecek.

Zerzevat ve meyveler ile otuz gün içinde bozulabilen süratli tüketim mallarının bedelini 30 gün içinde ödemeyenlere, müddetinde ödenmeyen meblağın yüzde 25’i oranında, siparişi iptal edenlere ise 50 bin lira para cezası uygulanacak. Toplam ceza meblağı 500 bin liraya kadar çıkabilecek.

Mağaza markalı eserlerin üzerinde üretici bilgilerine yer vermeyenlere her bir eser kümesi için 10 bin lira para cezası verilecek.

Promosyonlu satışlarda tarım ve besin eserlerindeki indirim maliyetini üretici ve tedarikçiden talep edenlere uygulanan ceza 10 bin liradan 50 bin liraya çıkartılacak.

Bakkal ve zincir market ortasına 200 metre aralık

Öte yandan, bölümün görüşüne açılan yönetmelik taslağı iuyarınca da bakkallar ile zincir marketler ortasında 200 metre aralık olacak. Tıpkı sokakta birebir zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Birebir bulvar üzerinde ise ortalarında 2 kilometre aralık olacak. Yeni açılacak AVM’ler ortasında 5 kilometre uzaklık konulacak. Nüfusu 2000’in altında olan yerleşim merkezlerinde zincir market açılamayacak.

Kaynak: Bloomberg HT