Hizmet ihraçlarına da KDV iadesi imkanı geldi

Hizmet ihraçlarına da KDV iadesi imkanı geldi

Şubat 5, 2021 0 Yazar: hanifinas

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Paha Vergisi Genel Uygulama Bildirimi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, hizmet ihracatı istisnası KDV iadelerinde, bedelin yurt dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine imkan tanındı.

Düzenleme öncesinde, KDV’den istisna bulunan hizmet ihracatlarına ait yüklenilen KDV’nin iade edilebilmesi lakin hizmet ihracatı bedelinin yabancı para Döviz olarak Türkiye’ye getirilme kaidesine bağlıydı.

Yapılan düzenlemede, Türk lirasının memleketler arası ödemelerde artan yaygınlığı dikkate alındı. Faturasında Türk lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden evraklara istinaden de iade yapılabilmesine imkan tanındı.

– Müddetleri dolup uzatılan kimi KDV istisnalarının yöntem ve asılları belirlendi

Öte yandan, Kasım 2020’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nda mühleti dolan birtakım hususların müddetleri uzatılmıştı.

Yeni bildiriyle bu kapsamda müddetleri dolup uzatılan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna edilmesine ait uygulama, Ulusal Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ait yazılım bağışı ve bağışı yapacak olanların bunları temininde KDV istisnasının uygulamasına ait konular belirlendi.

Türkiye’de gerçekleştirilecek 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne ait, UEFA iştirakçi futbol kulüpleri ve tertipte misyonlu olan yabancı kurumlara, bu karşılaşma münasebetiyle yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanacak KDV istisnasının metot ve temelleri da düzenlendi.

– “İzaha Davet” kuruluşunda KDV özel asıllar uygulaması

213 sayılı Vergi Metot Kanunu’nda yine düzenlenen “İzaha Davet” kurumunun, KDV özel asıllar uygulaması ile uyumlu bir halde işlemesine yönelik düzenleme de yapıldı.

Böylelikle, geçersiz yahut muhteviyatı prestijiyle aldatıcı evrak kullanımına ait, izaha davet kuruluşu kapsamında beyanlarını düzelten mükelleflerin, bu düzeltmelerinin KDV özel temel uygulaması açısından da geçerli olduğu ve bu halde beyanlarını düzeltenler için özel asılların uygulanmayacağı açıklanarak, tıpkı bahis hakkında iki süreç yapılması önlendi.

Ayrıyeten, kelam konusu evrakları kayıtlarına hiç almamış yahut izaha davet uygulamasından evvel kayıtlarından çıkarmış olanların, bu durumlarını vergi dairelerine açıklamaları durumunda, özel temel uygulamasına muhatap olmamaları sağlanarak KDV iade süreçlerinde yaşanabilecek mümkün gecikmelerin önüne geçildi.

Kaynak: Bloomberg HT