İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

Şubat 9, 2021 0 Yazar: hanifinas

İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Kıymet (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Bedel Toplam Bedel / Net Varlık Pahası Küme (%) Toplam (%)
A. HİSSE
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Hisseleri
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Eserleri
– 25.000 2.517.500 10,41 1
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
– 359.000 2.491.460 10,3 0,99
Metal Eşya, Makina ve Gereç Üretim
– 72.000 2.442.240 10,1 0,97
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 207.500 2.523.200 10,43 1
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 2.180.000 11.665.450 48,23 4,63
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 120.000 2.551.200 10,55 1,01
Öbür Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım İştirakleri
Menkul Değer Yatırım İştiraki
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE BAŞKA TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Cümbüş
Öteki
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Öteki
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
BAŞKA
KÜME TOPLAMI
– 2.963.500 24.191.050 100 9,6
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFAKBK42129 6.460.000 6.247.243,13 8,53 2,47
– TRFFNBK52113 4.705.000 4.755.573,67 6,5 1,89
– TRFGRFA52114 3.260.000 3.113.660,23 4,25 1,24
– TRFYKBK42145 5.000.000 5.060.445,47 6,91 2,01
– TRSARCL72112 4.500.000 4.544.127,83 6,21 1,8
– TRSAYGZ82118 1.800.000 1.808.111,64 2,47 0,72
– TRSBOLU72119 5.000.000 5.097.750,38 6,96 2,02
– TRSDEVA52119 2.490.000 2.508.943,88 3,43 1
– TRSERGL52117 1.500.000 1.549.143,82 2,12 0,61
– TRSGRAN23013 10.500.000 11.259.802,31 15,39 4,46
– TRSHEKT32123 500.000 514.744,76 0,7 0,2
– TRSKCTF62110 1.900.000 1.959.404,48 2,68 0,78
– TRSKFTF62113 900.000 925.142,3 1,26 0,37
– TRSMGTIA2118 1.020.000 1.044.790,38 1,43 0,41
– TRSOPAS22129 1.400.000 1.452.381,82 1,98 0,58
– TRSTHALE2716 1.000.000 1.007.781,1 1,38 0,4
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.758.654,42 9,23 2,68
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.007.461,61 6,84 1,99
– TRSVKFB92719 600.000 653.962,41 0,89 0,26
– TRSYDAT32212 2.500.000 2.589.964,84 3,54 1,03
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.346.681,24 7,3 2,12
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 71.735.000 73.205.771,72 100 29,04
B.2. KAMU KESİMİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 71.735.000 73.205.771,72 100 29,04
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP UZUN KONUM 26.02.2021 F_USDTRY0221 500 7,1
VİOP UZUN DURUM 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 17.000 412,75
KÜME TOPLAMI
– 17.500
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
KÜME TOPLAMI
E. ALTIN VE ÖBÜR DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
Aykırı Repo 08.02.2021 15.021.143,84 15.021.143,82 9,7125 5,9595
Aksi Repo 08.02.2021 17.023.963,01 17.023.963,01 1175 6,7541
Aykırı Repo 08.02.2021 17.023.963,01 17.023.963,01 1175 6,7541
Karşıt Repo 08.02.2021 33.046.516,44 33.046.516,44 21,3677 13,1109
Aykırı Repo 08.02.2021 33.046.516,44 33.046.516,44 21,3676 13,1109
BPP 19.02.2021 15.181.878,95 15.181.878,95 9,8165 6,0233
BPP 08.02.2021 355.497,49 355.497,49 0,2299 0,141
Vadeli Mevduat 25.02.2021 5.000.000 5.061.387,91 3,2726 281
Vadeli Mevduat 18/02/2021 6.000.000 6.079.694,93 3,9311 2,4121
Katılma Evrakı ISZ 5.000.000 7.126.215 4,6077 2,8273
Viob Nakit Teminat 5.690.496,05 5.690.496,05 3,6794 2,2576
KÜME TOPLAMI
– 154.657.273,05 100 61,3589
İŞTİRAK PORTFÖY BEDELİ
– 252.054.094,77

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY PAHASI
252.054.094,77 % 100 % 100,76
B. HAZIR BEDELLER
18.054 % 100 % 0,01
a) Kasa
0
b) Bankalar
18.054 % 100 % 0,01
c) Öbür Hazır Pahalar
0
C. ALACAKLAR (+)
81.864 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öteki Alacaklar
81.864 % 100 % 0,03
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
580.381,67 % 100 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-2.585.845,99 -% 100 -% 1,03
a) Takasa Borçlar
-1.318.200 -% 51 -% 0,53
b) İdare Fiyatı

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Öteki Borçlar
-1.267.645,99 -% 49 -% 0,51
NET VARLIK BEDELİ
250.148.548,45
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Paha
1,56

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

05/02/2021 Tarihli Portföy Bedel Tablosu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908436

BIST

Kaynak: Bloomberg HT