Kafe-restoran takviyelerine ait ayrıntılar belirli oldu

Kafe-restoran takviyelerine ait ayrıntılar belirli oldu

Şubat 17, 2021 0 Yazar: hanifinas

Koronavirüs salgını münasebetiyle ciro kaybı yaşayan restoran ve kafe işletmecilerine yönelik ciro kaybı dayanağıyla ilgili bildirim Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran bu takviye programından, 2019 takvim yılından evvel ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi prestijiyle aktif mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup kelam konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren katma paha vergisi mükellefiyeti olan işletmeler temel faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kere faydalanabilecek.

Ciro kaybı dayanağı, tek seferde ödenmek üzere 2 bin Türk Lirasından az ve 40 bin Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına nazaran azalan meblağının yüzde 3’ü olarak belirlendi.

İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi prestijiyle 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme devirlerine ait olarak verilen katma kıymet vergisi beyannameleri temel alınacak.

Müracaatlar e-devlet üzerinden alınacak

Dayanak programı müracaat mühleti, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bu Bildiri kapsamında ciro kaybı takviyesinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden müracaatta bulunacak.

Müracaat, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılırken ve müracaat ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

Bu Bildirim kapsamında ciro kaybı takviyesinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, müracaat tarihinden itibaren on gün içerisinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları temel alınacak.

Ciro kaybı dayanağı, dayanaktan faydalananın müracaat esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılır.

Kaynak: Bloomberg HT