KDV tevkifatlarında yeni düzenleme

KDV tevkifatlarında yeni düzenleme

Şubat 16, 2021 0 Yazar: hanifinas

Katma bedel vergisinde kısmi tevkifat uygulamasına ait kapsam ve tevkifat oranlarına yönelik değişiklikler gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Bedel Vergisi (KDV) Genel Uygulama Bildirisi’nde Değişiklik Yapılmasına Yönelik Bildiri ile kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar başta olmak üzere bir dizi alanda yeni düzenleme getirildi.

Buna nazaran tevkifat uygulayacak belirlenmiş alıcılar ortasına KDV mükellefi olup olmadıklarına bakılmaksızın sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve taşınabilir elektronik haberleşme işletmecileri eklendi.

KDV uygulamasında tam tevkifat, süreç bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının sürece muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi manasına geliyor.

KDV uygulamasında kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kısmının, sürece muhatap olan alıcılar tarafından, başka kısmının ise süreci yapan tarafından beyan edilip ödenmesini anlatıyor.

Kaynak: Bloomberg HT