Resmi Gazete’de bugün (09.02.2021)

Resmi Gazete’de bugün (09.02.2021)

Şubat 9, 2021 0 Yazar: hanifinas

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
YARGIÇLAR VE SAVCILAR ŞURASI KARARI
–– Yargıçlar ve Savcılar Konseyine İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER
–– Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Gümüşhane Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

BİLDİRİMLER
–– Vergi Adap Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No: 525)
–– Vergi Yordam Kanunu Genel Bildirisi (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sıra No: 526)

YARGI KISMI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2020 Tarihli ve E: 2020/51, K: 2020/73 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2020/5 (Değişik İşler), K: 2021/1 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN KISMI
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Kaynak: Bloomberg HT