Resmi Gazete’de bugün (10.02.2021)

Resmi Gazete’de bugün (10.02.2021)

Şubat 10, 2021 0 Yazar: hanifinas

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
YARGIÇLAR VE SAVCILAR KONSEYİ KARARLARI
–– Yargıçlar ve Savcılar Heyetine İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER
–– Ulusal Coğrafik Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3531)
–– Coğrafik Bilgi Sistemlerine Ait Oluşturulan Konseyler ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik
–– Coğrafik Data Müsaadeleri Yönetmeliği
–– Coğrafik Bilgi Lisans Yönetmeliği
–– Bankaların Değerli Maden Alım Satımına Ait Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankalarca Yapılacak Repo ve Aksi Repo Süreçlerine Ait Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI KISMI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2016/3316 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2017/28373 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Kaynak: Bloomberg HT