Resmi Gazete’de bugün (11.02.2021)

Resmi Gazete’de bugün (11.02.2021)

Şubat 11, 2021 0 Yazar: hanifinas

YASAMA KISMI
KANUN
7268 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Muahedenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
YÖNETMELİK
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİ
–– Proje ve Denetimlik İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Bildiri

İLÂN KISMI
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Kaynak: Bloomberg HT