SPK’dan bildiri taslağı

SPK’dan bildiri taslağı

Şubat 4, 2021 0 Yazar: hanifinas

Sermaye Piyasası Şurası (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nunda (SPKn) yapılan değişiklikler ve piyasadan gelen başka talepler de dikkate alınarak “II-26.1 sayılı Hisse Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (II-26.1.ç) Taslağı” (Tebliğ Değişiklik Taslağı) hazırladı.

Bildiri ile zarurî hisse alım teklifinden yaralanabilecek hisse sahipleri ve hisse fiyatlarının belirlenmesine ait temeller düzenlendi. Mecburî hisse alım teklifi fiyatının belirlenmesine ait asıllarda değişiklikler yapılmak suretiyle sadeleştirildi.

Hisse alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller ile muafiyet hallerine eklemeler yapılan bildirime, üzerinde süreç yasağı, hukuksal ihtilaf yahut öteki hak tezi bulunan hisselerin pay alım teklifine katılmasının aracılık kontratına eklenen konular ile kısıtlanamayacağına dair karar eklendi.

Hisse alım teklifi bilgi formunda yer alan bilgilerden sorumlu olan gerçek ve/veya hükmî bireyler ortasına ismine formun imzalandığı yatırım kuruluşu eklendi.

Kaynak: Bloomberg HT