TCMB’ye 3 yeni müdürlük

TCMB’ye 3 yeni müdürlük

Şubat 4, 2021 0 Yazar: hanifinas

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) tertip yapısına ait gereksinimler göz önünde bulundurularak 3 yeni müdürlük kurma kararı aldı.

Buna nazaran Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde “Gıda ve Ziraî Eser Piyasaları Tahlil Müdürlüğü”, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde “Katılım Bankacılığı Müdürlüğü”, Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü bünyesinde “Mali Denetim Müdürlüğü” kurulmasına karar verildi.

İlgili Müdürlüklerin misyon alanları şu biçimde belirlendi.

Besin ve Ziraî Eser Piyasaları Tahlil Müdürlüğü’nün vazifeleri ortasında, fiyat istikrarı açısından kritik ehemmiyet arz eden besin ve tarım eserleri fiyatlarına dair bilgileri ayrıntılı ve vakitli olarak incelemek suretiyle erken ihtar işlevi görmek, araştırma ve inceleme sonuçlarını para siyaseti sürecine katkı sağlayacak formda raporlamak ve Besin ve Ziraî Eser Piyasaları İzleme Komitesinin sekretarya vazifesini yerine getirmek sayıldı.

İştirak Bankacılığı Müdürlüğü, TCMB’nin iştirak bankaları ile bağlarında ve çalışmalarında aktifliği artırmak, dalın gelişimine ve finansal istikrara katkıda bulunacak, bu alanda çalışan milletlerarası kuruluşlarla münasebetleri daha aktif takip edecek.

Mali Denetim Müdürlüğü ise iç mali denetim sistemini güçlendirmek, finansal raporlamaların güvenilirliğini artırmak, bütçe kapsamında yapılan harcamaların Banka önceliklerine ahengi ile verimlilik ve tasarruf unsurlarına uygunluğunu denetim etmek misyonlarından sorumlu olacak.

İlgili Müdürlükler 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere faaliyetlerine başlayacak.

Kaynak: Bloomberg HT