TÜİK: Fiyat İstatistikleri Müracaat Şurası oluşturuldu

TÜİK: Fiyat İstatistikleri Müracaat Şurası oluşturuldu

Şubat 4, 2021 0 Yazar: hanifinas

TÜİK’in internet sitesinde yer alan duyuruya nazaran, ilgili mevzuat kapsamında Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısındaki değişimleri tespit etmek emeliyle sistemli aralıklarla çeşitli mevzularda araştırmalar düzenlenerek sonuçları kamuoyuyla paylaşılıyor.

Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen değişimler, her alanda olduğu üzere istatistik alanını ve TÜİK’i etkilerken değişen şartlar yeni muhtaçlıkları ortaya çıkarıyor.

Bu kapsamda, fiyat istatistikleri prosedür ve hesaplamaları konusunda ulusal gereksinimler ve milletlerarası gelişmelerin istişare edilmesi, ortaya çıkan gereksinimlerle TÜİK tarafından belirlenen öncelikli mevzuların gözden geçirilmesi ve her yıl nizamlı olarak değerlendirmelerin ve tavsiyelerin yer aldığı raporların hazırlanması gayesiyle Ocak 2021’de Fiyat İstatistikleri İstişare Heyeti oluşturuldu.

İktisat alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumu temsilcilerinden oluşan Heyet, geçen ay 3 kere toplandı.

Geçen yıl yaşanan ve hala devam eden Kovid-19 salgını süreci, hane halklarının tüketim alışkanlıklarının kıymetli ölçüde değişmesine sebep oldu. Bu durum tüm ülkelerde fiyat istatistiklerinde unsur ve ana harcama kümesi yüklerinin, aktüel tüketim yapısını yansıtacak biçimde gözden geçirilmesi ve en yeni datalar dikkate alınarak hesaplanması zorunluluğunu doğurdu.

Fiyat İstatistikleri İstişare Şurasının geçen ay gerçekleştirdiği toplantılarda temel olarak, 2021 için TÜFE’de planlanan değişiklikler ve TÜİK’in husus tartıları konusunda, Avrupa İstatistik Ofisinin şimdiki tavsiye kararlarını dikkate alarak yapmış olduğu çalışmalar gündeme alındı ve Şura üyeleri bilgilendirildi.

TÜİK kalite teminat çerçevesinde yer alan “erişilebilirlik ve açıklık” prensipleri kapsamında Müşavere Şurası toplantı tutanaklarına ve raporlara Kurumun internet sayfasından ulaşılabilecek.

Duyuruda ayrıyeten, Fiyat İstatistikleri Müracaat Şurası üyelerinin listesi de yer alıyor.

Kaynak: Bloomberg HT