Yiyecek ve içecek dalındaki işletmelere verilecek “ciro kaybı desteği” Resmi Gazete’de

Yiyecek ve içecek dalındaki işletmelere verilecek “ciro kaybı desteği” Resmi Gazete’de

Şubat 6, 2021 0 Yazar: hanifinas

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara nazaran, ciro kaybı takviyesi Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Bu takviyeden 2019’da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle aktif mükellefiyeti bulunan, 2019’da cirosu 3 milyon lira ve altında olup kelam konusu yıldaki cirosuna oranla 2020’deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.

Ciro kaybı dayanağı, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020’deki ciroların 2019’daki cirolara nazaran azalan fiyatının yüzde 3’ü temel alınarak verilecek.

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak prestijiyle 2019 ve 2020’deki vergilendirme devirlerine ait olarak verilen Katma Bedel Vergisi beyannameleri temel alınacak.

Kelam konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 periyotlarına ait verilen beyannameler, ciro hesaplamasında dikkatte alınmayacak.

Fazla yahut yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı takviyesi ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Yöntemi Hakkında Kanun Kararları uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek.

Ciro kaybı takviyesine ait müracaat müddeti ile öbür metot ve temeller Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

Kaynak: Bloomberg HT