DOĞAN BURDA MECMUA YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

Şubat 18, 2021 0 Yazar: hanifinas

DOĞAN BURDA MECMUA YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Devir içerisinde özel denetçi atanmasına ait bir talep olmamıştır.
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel konsey toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Heyet

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun kontağı
“Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Yatırımcı İlişkileri/Genel Konsey Toplantıları kısmında yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821819 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832465 “
Genel heyet toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel konsey toplantısıyla ilgili evraklar Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
“Şirket’in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lem bulunmamaktadır.”
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlantılı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının irtibatları
Şirketin Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleri finansal rapor dipnotlarında “ilişkili taraf açıklamaları”nda bulunmakta olup süreçlerle ilgili KAP açıklaması bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının ilişkileri
“Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlere ait KAP açıklamasına www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıyeten Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Yatırımcı İlişkileri/Özel Durum Açıklamaları ve Duyurular kısmında yer almaktadır.”
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın ismi
“Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Kurumsal İdare / Siyasetler / Bağış ve Yardım Siyaseti kısmında yer almaktadır.”
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun irtibatı
“Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Yatırımcı İlişkileri/Genel Konsey Toplantıları kısmında yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832465”
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen unsur numarası
Şirket Temel Kontratının “Genel Konsey Toplantıları” başlıklı 8’inci hususunda düzenlenmektedir.
Genel şuraya katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
“26 Mart 2020 tarihinde yapılan ve 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Konsey Toplantısı?nda toplantı nisabı %85,0146 olurken, Şirket sermayesini temsil eden19.559.175 adet paydan, 16.628.156,624 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen hisse sahipleri dışında genel heyet toplantısına, birtakım idare heyeti üyeleri, çalışanlar ve bağımsız kontrol kuruluşu yetkilisi katılmış fakat öbür menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir. “
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
“Oyda imtiyaz bulunmamakla birlikte, İdare Şurasının Oluşumu ve İdare Konseyi Üyelerinin Seçimi, Hisselerin Dönemi ve Nama Yazılı Hisselerin Devranı Yöntemi, Tasfiye Memuru Seçiminde İmtiyaz bulunmaktadır. A Kümesi Pay 7.823.670 TL B Kümesi Pay 7.823.670 TL “
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 40,13
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele unsurunun numarasını belirtiniz.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi.
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
“Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Kurumsal İdare / Siyasetler / Kar Dağıtım Siyaseti kısmında yer almaktadır.”
İdare heyetinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel heyet gündem unsuruna ait tutanak metni
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832465
İdare konseyinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun irtibatı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832465
Bildirim İçeriği

Genel Heyet Toplantıları

Genel Konsey Toplantıları
Genel Konsey Tarihi Genel şura gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel şuraya iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir biçimde genel konsey toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının bağlı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare konseyine bildirimde bulunan imtiyazlı bir formda paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel şura bildiriminin ilişkisi
26/03/2020 0 % 85,01461 % 0,00001 % 85,01461 “www.doganburda.com/Yatırımcı Münasebetleri / Genel Konsey Toplantıları /Tutanak ve Hazirun Cetveli” 26 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Heyet toplantısında rastgele bir soru yönetilmemiştir. Unsur 17 87 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832465

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Şirket’in Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Konseyi Üyeler ve Komiteleri kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Şirket’in Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Konseyi Üyeler ve Komiteleri kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal İdare Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin misyonlarını de üstlenmiştir. Şirketin Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Şurası Üyeler ve Komiteleri kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Şirket’in Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Şurası Üyeler ve Komiteleri kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal İdare Komitesi, Fiyat Komitesinin vazifelerini de üstlenmiştir. Şirketin Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Konseyi Üyeler ve Komiteleri kısmında yer almaktadır.
4.6. İdare Şurası Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirketin Faaliyet Raporu’nun /Finansal Durum kısmında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının ismi
Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com?) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücret Siyaseti kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, idare şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öteki tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirketin Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar kısmında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-II

İdare Heyeti Komiteleri-II
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 66 5 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 33 % 66 6 6

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Heyetinin Faaliyet Asılları

En son idare şurası performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur
İdare şurası performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare heyeti üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare konseyi üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
“Çağlar Göğüş (Yönetim Şurası Başkanı) Alfred Heintze (Yönetim Şurası Lider Yardımcısı) Melih Cem Başar (Murahhas Üye) “
İç denetim ünitesi tarafından kontrol şurasına yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine yahut öteki ilgili komitelere sunulan rapor sayısı 1 dir.
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Şirket’in Faaliyet Raporu’nun”Şirket?in İç Denetim Sistemi ve İç Kontrol Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile İdare Konseyi?nun Bu Bahisteki Görüşü” başlığı altında yer almaktadır.
İdare şurası liderinin ismi
Çağlar Göğüş
İcra lideri / genel müdürün ismi
Melih Cem Başar (İcra Konseyi Başkanı)
İdare konseyi lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun ilişkisi
İdare Şurası lideri ve İcra Şurası Lideri birebir kişi değildir.
İdare konseyi üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun kontağı
Şirketimiz tarafından İdare konseyi üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile Şirket’te sebep olacakları ziyanlar için sermayemizin %25?ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Lakin ortaklarımızdan Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında misyonlu İdare Heyeti üyeleri ve yöneticileri ile ortak idarede ya da azınlık idaresinde bulunan şirketlere atanan İdare Heyeti üyeleri ve yöneticilere yönelik, yasal yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Münasebetiyle şirketimiz İdare Heyeti üyeleri ve yöneticileri bu sigorta kapsamındadır.
Kurumsal internet sitesinde bayan idare heyeti üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın ismi
Yoktur.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
“Şirket İdare konseyi’nde 2 bayan üye bulunmaktadır. Bu prestijle İdare Heyeti’nde bayan üye oranı 2/8 dir.”
Bildirim İçeriği

İdare Şurasının Yapısı

İdare Şurasının Yapısı
İdare Şurası Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Heyetine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İlişkisi Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Çağlar Göğüş İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/03/2019 – – Evet (Yes)
Alfred Heintze İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2017 – – Evet (Yes)
Tolga Babalı İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2020 – – Evet (Yes)
Melih Cem Başar İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/03/2018 – – Evet (Yes)
Marie Elena Stephan İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/11/2019 – – Evet (Yes)
Elisabeth Carola Varn İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/12/2017 – – Evet (Yes)
Gündüz Kösemen İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2018 “Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Şurası Üyeler ve Komiteleri kısmında yer almaktadır.” Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Dr. Matthias Karl Walter Wehling İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2017 “Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Konseyi Üyeler ve Komiteleri kısmında yer almaktadır.” Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Siyaseti

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
“Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal İdare / Siyasetler / Tazminat Siyaseti kısmında yer almaktadır.”
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
“Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı bulunmamaktadır.”
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Kurumsal İrtibat Müdürü
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
[email protected]
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın ismi
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
“Şirketin iş sıhhati ve güvenliği çalışmaları kapsamında İş sıhhati ve emekçi güvenliği komitesi bulunmaktadır”
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Siyaseti

Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
“Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal İdare / Siyasetler / İnsan Kaynakları Siyaseti kısmında yer almaktadır.”
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
“Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal İdare / Siyasetler / İnsan Kaynakları Siyaseti / Uygulama Asılları /madde 5 kısmında yer almaktadır. “
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
“Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) Kurumsal İdare / Siyasetler / Etik Kurallar kısmında yer almaktadır. “
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan tedbirler
Şirket’te Kurumsal Toplumsal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket’in faaliyetlerinin çevresel, toplumsal tesirinin yüksek olmadığı bedellendirilmektedir. Şirket SPK Kurumsal İdare Unsurları’na ahenge azami ihtimam göstermektedir. Toplumsal Sorumluluk ile ilgili bilgilere Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) Toplumsal Sorumluluk kısmında yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla gayret için alınan tedbirler
“Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal İdare / Siyasetler / Rüşvet ve Yolsuzluk Siyaseti “

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların isimleri
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Yatırımcı Bağları ve Kurumsal İdare kısımlarında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı kısım
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı kısmında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı lisanlar
Türkçe/İngilizce (İngilizce kısmı şimdi taslak halindedir.)
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım isimleri

a) İdare konseyi üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirket’in Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Heyeti Üyeleri ve Komiteleri kısmında yer almaktadır.
b) İdare Konseyi bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirket’in Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Konseyi Üyeleri ve Komiteleri kısmında yer almaktadır.
c) İdare konseyinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirket’in Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Konseyi Üyeleri ve Komiteleri kısmında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirket’in faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirket’in Faaliyet Raporu’nun /Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Mümkün Sonuçları kısmında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirket’in sermayesinde karşılıklı iştirak alakası bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile ilgili kısım Şirketin Faaliyet raporunda “Diğer Hususlar” başlığı altında, başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi ise “Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk” başlığı altında yer almaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Heyeti Toplantılarının Formu

Raporlama periyodunda fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan idare heyeti toplantılarının sayısı
Fiziki toplantı olmayıp, Kovid-19 sebebiyle internet üzerinden çevrimiçi olarak 4 kez yapılmıştır.
İdare konseyi toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 87,5
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare heyeti çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Şirket Temel Mukavelesi’nin “Yönetim Heyeti Toplantıları” başlıklı 14’ünci hususu yeterince bilgi ve evraklar toplantıdan 15 gün evvel sunulmuştur/sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde idare heyeti toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın ismi
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Şurası Toplantıları Unsur 14 kısmında yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında diğer vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst hudut
Yoktur.
4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare heyeti komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın ismi
Şirket’in Faaliyet Raporu’nun /Yönetim Konseyi Üyeler ve Komiteleri kısmında yer almaktadır.
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun kontağı
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (?www.doganburda.com.?) /Kurumsal/Komitelerimiz kısmında her bir komite için farklı ayrı yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-I

İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Şurası Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Dr. Matthias Karl Walter Wehling Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Gündüz Kösemen Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Gündüz Kösemen Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Dr. Matthias Karl Walter Wehling Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Hakan Kaya Hayır (No) İdare heyeti üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Gündüz Kösemen Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dr. Matthias Karl Walter Wehling Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet Toksoy Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910677

BIST

Kaynak: Bloomberg HT