Global borçlar 2020’de rekor artış gösterdi

Global borçlar 2020’de rekor artış gösterdi

Şubat 18, 2021 0 Yazar: hanifinas

Milletlerarası Finans Enstitüsü’nün (IIF) raporuna nazaran, global borçların dolar cinsinden toplamı salgında 24 trilyon dolar artarak 281,5 trilyon dolara yükseldi.

Gelişen ülkelerdeki borçların gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 250 civarına ulaştığını belirten kuruluş, en büyük artışların Brezilya, Kore, Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin üzere ülkelerde yaşandığını belirtti.

Global borçların GSYH’ye oranının ise yüzde 355’e ulaştığını belirten kuruluş, bunun 2008 krizindeki düzeyin çok çok üstünde olduğunu söyledi. IIF, 2008 yılında borçların 10-15 baz puan civarında arttığını belirtirken salgın periyodunda bu artışın 35 baz puan olduğunu vurguladı.

Borçlardaki artışın yarısını devlet borçlarının oluşturduğuna değinen kurum, global devlet borçlarının büyük bir kısmına gelişen ülkelerin sahip olduğunu söyledi. IIF, 2021 yılında devlet borçlarının 10 trilyon dolar daha artarak 92 trilyon doları geçeceğini düşünüyor.

Gelişen piyasalarda Çin ve Türkiye öne çıkıyor

Gelişen piyasalarda borç/GSYH oranında en büyük artışı Çin’in yaşadığının altını çizen kurum, ikinci sırada ise Türkiye’nin geldiğini belirtti. Türkiye’de ve Çin’de iflas eden ya da konkordato ilan eden şirketlerin yıllık olarak arttığını belirten IIF, hükümetin takviyesinin erkenden çekilmesinin iflasları artırabileceğini vurguladı.

Enstitü, gelişmiş piyasalarda ise borç/GSYH oranında Fransa, İspanya ve Yunanistan’da 50 baz puan artış görüldüğünü ve bu üç ülkenin GSYH’lerine oranla borçları en fazla artan ülkeler olduğunu söyledi.

Bölümlere nazaran global borçlardaki artış

Trilyon dolar cinsinden

Hanehalkı

Finans dışı şirketler

Devlet

Finans dalı

Toplam

2020 Ç4

2019 Ç4

2020 Ç4

2019 Ç4

2020 Ç4

2019 Ç4

2020 Ç4

2019 Ç4

2020 Ç4

2019 Ç4

Gelişmiş Piyasalar

37,3

34,9

47,3

43,2

63,5

52,8

55,6

52

203,7

182,8

Gelişen Piyasalar

13,7

13,6

33,3

32

18,8

17,3

11,9

11,7

77,7

74,6

Global

51,1

48,5

80,6

75,2

82,3

70,1

67,5

63,6

281,5

257,4

Kaynak: Bloomberg HT