Hitit Bilgisayar’ın halka arz sonuçları belli oldu

Hitit Bilgisayar’ın halka arz sonuçları belli oldu

Mart 13, 2022 0 Yazar: hanifinas

Ünlü Menkul Değerler Hitit Bilgisayar’ın halka arzına ilişkin sonuçları paylaştı. Buna göre, halka arzda toplam 49.868 yatırımcıdan halka arz edilen 35.192.308 TL nominal değerli payların 2,9 katına denk gelen 103.001.112 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,6 katı, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların 4,0 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 4,2 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,9 katı talep geldi.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %20,00, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için %20,00, Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar için %35,00 ve Yurt Dışı Kurumsal yatırımcılar için ise %25,00 olarak gerçekleşti.Kaynak :
www.bloomberght.com