METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

Şubat 18, 2021 0 Yazar: hanifinas

TRY
Hisse Biçiminde Ödeme 0 0 0,0000000 0

Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
METUR, TREMETU00012 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” uyarınca hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap devrine ilişkin konsolide finansal tablolarımıza nazaran 57.581-TL. “Net Periyot Karı” oluşmuş, VUK kararları yeterince ise 5.267.727-TL ?’Net Periyot Karı” oluşmuş olup SPK’nın kar dağıtımına ait düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap periyoduna ait olarak rastgele bir kar dağıtımı yapılamayacağı konusunda hisse sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu konunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Kar Dağıtım Tablosu Ek’te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Metemtur Kar Dagitim 2020.pdf

KAR HİSSESİ DAĞITIM TABLOSU
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Devri Kâr Hissesi Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.000.000
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 42.721,21

* SPK’ya Nazaran Yasal Kayıtlara (YK) Nazaran
3. Devir Kârı 57.581 6.787.933,81
4. Vergiler ( – ) 0 1.520.206,24
5. Net Periyot Kârı 57.581 5.267.727,57
6. Geçmiş Yıllar Ziyanları ( – ) 13.531.164 0
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – ) 263.386,38 263.386,38
8. Net Dağıtılabilir Periyot Karı 0 5.004.341,19
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-)
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Devir Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Devir Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Hissesi
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi
13. Dağıtılan Başka Kâr Hissesi
* Çalışanlara
* İdare Şurası Üyelerine
* Hisse Sahibi Dışındaki Şahıslara
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan KĞITILABİLİR DEVİR KARI (%) 1 TL NOMİNAL KIYMETLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – ORANI(%) – NET
– – – 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910675

BIST

Kaynak: Bloomberg HT