METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Şubat 18, 2021 0 Yazar: hanifinas

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
4.11.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
17/02/2021
Karar Sayısı
07
Sermaye Piyasası Şurası’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Yeterince Sorumluluk Beyanı

     a)    Şirketimizin 01.01.2020 ile 31.12.2020 periyoduna ait konsolide finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini,
b)   Şirketimizin vazife ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo, faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Ahenk Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)’nun önemli bahislerde gerçeğe karşıt bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih prestiji ile aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)   Şirketteki misyon ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki, Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına nazaran hazırlanmış konsolide finansal tabloların Şirket’in faalleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile Kurumsal Yönetim Ahenk Raporu (URF) ve Kurumsal İdare Bilgi Formu (KYBF)’nun ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket’in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu değerli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910672

BIST

Kaynak: Bloomberg HT