Resmi Gazete’de bugün (18.02.2021)

Resmi Gazete’de bugün (18.02.2021)

Şubat 18, 2021 0 Yazar: hanifinas

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

–– Devlet Materyal Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Devlet Gereç Ofisi Çalışanı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Devlet Materyal Ofisi Kontratlı İşçisi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Devlet Materyal Ofisi Kontratlı İşçisi Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına Ait Bildiri (Tebliğ No: İhracat 2018/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: İhracat 2021/1)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2021 Tarihli ve 2016/78497 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2021 Tarihli ve 2018/13422 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedellerii

Kaynak: Bloomberg HT